Ο φαρμακευτικός τομέας στην Κίνα

08 April 2016

Το Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων στο Πεκίνο έχει εκπονήσει και αναρτήσει στη διαδικτυακή πύλη “AGORA” του Υπουργείου Εξωτερικών, επικαιροποιημένη μελέτη για τον φαρμακευτικό τομέα στην Κίνα.

Μπορείτε να ανασύρεται την εν θέματι μελέτη στην παρακάτω ηλεκτρονική διεύθυνση: hhtp://www.agora.mfa.gr/cn89

H μελέτη περιέχει πληροφορίες για σημαντικές εταιρίες του κλάδου στην Κίνα, καθώς και στοιχεία για τον φαρμακευτικό κλάδο στο Χογκ Κογκ.

SHANGAI

BEIJING

NEW YORK

ATHENS

CONTACT INFO

10 Amerikis str, Athens

Tel: (+30) 210 3629445
Fax: (+30) 210 3629052
e-mail: info@chinese-chamber.gr

More details...