Δρακοπούλου-Κατσιώτη Ελλη

ΕΛΙΝΑ ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

Προσωπικά Στοιχεία:

Ημερομηνία Γέννησης: 14.07.1958

Κινητό:+30 6944343439

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Διεύθυνση Οικίας: Βασιλέως Παύλου 64, 154 52 Αθήνα

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε.

Μάρτιος 2014-Σήμερα: Αντιπρόεδρος Ομίλου ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε.

• ELGEKA, DIAKINISIS PORT/PCDC-COSCO, VIOTROS, ARISTA, DIAKINISIS LOGISTICS, ELGEKA FERFELIS ROMANIA, ELGEKA FERFELIS BULGARIA

2012-Φεβρουάριος 2014 : Πρόεδρος Δ.Σ. Ομίλου ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε.

• ELGEKA, DIAKINISIS PORT/PCDC-COSCO, VIOTROS, VITA PI, DIAKINISIS LOGISTICS, ELGEKA FERFELIS ROMANIA, ELGEKA FERFELIS BULGARIA

1988 - 2012: Αντιπρόεδρος Ομίλου ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε.

• ELGEKA, VIOTROS, VITA PI, DIAKINISIS LOGISTICS, ELGEKA FERFELIS ROMANIA, ELGEKA FERFELIS BULGARIA

1981 - 1988: Marketing Manager, ELGEKA Α.Ε.

Προϊόντα: Mr Chips snacks, CARNATION evaporated milk, ERMIS soaps, STIMOROL chewing gum, ANTHOSKIFISSIAS sweets, TULIP luncheon meat, ΒΙΑΠ candies, KOΚΟΣ candies, ΒΕΚΟ jams, ΒΑΒΟ cleanser

Η ELGEKA Α.Ε. είναι μία από τις μεγαλύτερες ελληνικές εμπορικές επιχειρήσεις στον  κλάδο  των  καταναλωτικών  προϊόντων  ταχείας  κυκλοφορίας  (FMCG products)  η  οποία  δραστηριοποιείται  στην  ελληνική  αγορά  από  το  1974.  Έχει  ένα  ευρύ  χαρτοφυλάκιο  διεθνώς  αναγνωρισμένο  όπως  τα  προϊόντα: FERRERO, BONNE MAMAN, SUNSWEET, MELITTA, McVITIE’S, WEETABIX, WERTHER'S and many local famous brands such as GOLDEN EGGS, PALIRRIA and PAPOUTSANIS.  Με  μακρά  εμπειρία,  τεχνογνωσία  και  βαθιά  γνώση  της  αγοράς,  ισχυρή  υποδομή  σε  ανθρώπους,  συστήματα  και  εξοπλισμό,  δυναμισμό,  υπευθυνότητα,  όραμα  και  προοπτική,  η  ELGEKA  παρέχοντας  υψηλού  επιπέδου  υπηρεσίες,  αποτελεί  την  καλύτερη επιλογή εμπορικής  συνεργασίας,  τόσο για  τους  ξένους  όσο και για  τους  ελληνικούς οίκους προμηθευτές.

Η ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε. εισήχθη το 1999 στο Χρηματιστήριο και η θυγατρική της DIAKINISIS LOGISTICS  αποτελεί  την  μεγαλύτερη  εταιρία  στο  χώρο  των  logistics  στην  Ελλάδα παρέχοντας ολοκληρωμένες υπηρεσίες και λύσεις διαχείρισης προϊόντων.

Η  DIAKINISIS PORT,  δραστηριοποιείται  στην  διενέργεια  λιμενικών  εργασιών  που σχετίζονται με τη φόρτωση, εκφόρτωση και το χειρισμό των εμπορευματοκιβωτίων  καθώς και τη μεταφορά τους σε περιοχές αποθήκευσης αυτών. Mε την συμμετοχή  της  μέσω  joint venture  με  την  COSCO  δημιουργείται  η  PCDC, εταιρία  παροχής  υπηρεσιών διαχείρισης  των  αφικνούμενων  και  προοριζομένων  προς  εξαγωγή  εμπορευματοκιβωτίων σε αποθήκη στην ελεύθερη ζώνη του λιμένα.   Η ΕΛΓΕΚΑ επεκτείνοντας την εμπορική δραστηριότητά της στα Βαλκάνια ιδρύει την  ELGEKA FERFELIS ROMANIA και την ΕΛΓΕΚΑ FERFELLIS BULGARIA σε Ρουμανία και  Βουλγαρία  αντίστοιχα,  δύο  εταιρείες  με  αντικείμενο  την  εμπορία  καταναλωτικών  προϊόντων. Η ΒΙΟΤΡΟΣ θυγατρική εταιρία του Ομίλου ΕΛΓΕΚΑ, παράγει ειδικού τύπου τυριά με  έδρα στη Δράμα. Το 95% της παραγωγής της εξάγεται σε 30 χώρες του εξωτερικού.

Additional Info

SHANGAI

BEIJING

NEW YORK

ATHENS

CONTACT INFO

10 Amerikis str, Athens

Tel: (+30) 210 3629445
Fax: (+30) 210 3629052
e-mail: info@chinese-chamber.gr

More details...