Προβολή άρθρων κατά ημερομηνία: Απρίλιος 2019
04 Δεκεμβρίου 2014 In Δελτία Τύπου

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 Τετάρτη 3 Δεκεμβρίου 2014

Επίσκεψη της νέας Εμπορικής Ακολούθου της Πρεσβείας της Λ.Δ. της Κίνας κας Zhou Ruojun στα γραφεία

του Ελληνοκινεζικού Επιμελητηρίου

Από δεξιά προς τα αριστερά: Ο αντιπρόεδρος του Ελληνοκινεζικού Επιμελητηρίου Δρ Αθανάσιος Φροντιστής, ο γενικός γραμματέας του Ελληνοκινεζικού Επιμελητηρίου κ. Κωνσταντίνος Κορνιωτάκης, ο απερχόμενος Εμπορικός και Οικονομικός Σύμβουλος της Πρεσβείας της Λ.Δ. της Κίνας κ. Sun Liwei, ο Πρόεδρος του Ελληνοκινεζικού Επιμελητηρίου κ. Κωνσταντίνος Γιαννίδης, η νέα Εμπορική και Οικονομική Σύμβουλος της Πρεσβείας της Λ.Δ. της Κίνας κα Zhou Ruojun, ο αντιπρόεδρος του Ελληνοκινεζικού Επιμελητηρίου κ. Κωνσταντίνος Κατσιγιάννης, το μέλος του Δ.Σ. του Ελληνοκινεζικού Επιμελητηρίου κ. Νικόλαος Γιαννίδης, ο αντιπρόεδρος του Ελληνοκινεζικού Επιμελητηρίου Δρ Κωνσταντίνος Μασμανίδης και η Υπεύθυνη της Υπηρεσίας Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων του Ελληνοκινεζικού Επιμελητηρίου κα Σταματίνα Μάρκου

----------------------------------

Tο Ελληνοκινεζικό Επιμελητήριο ως αρμόδιος θεσμικός διμερής επιχειρηματικός φορέας για την ελληνοκινεζική συνεργασία υποδέχθηκε την Τρίτη 2 Δεκεμβρίου 2014 στα γραφεία του  την επερχόμενη Εμπορική και Οικονομική Σύμβουλο της Πρεσβείας της Λ.Δ. της Κίνας, κα Zhou Ruojun η οποία επισκέφθηκε το Επιμελητήριο μαζί με τον απερχόμενο Εμπορικό και Οικονομικό Σύμβουλο, κ. Sun Liwei.

Ο απερχόμενος Εμπορικός Ακόλουθο της Πρεσβείας της Λ.Δ. της Κίνας κ. Sun Liwei ευχαρίστησε τον Πρόεδρο του Ελληνοκινεζικού Επιμελητηρίου κ. Κωνσταντίνο Γιαννίδη και τα μέλη του Δ.Σ. για την καλή συνεργασία σε σειρά εκδηλώσεων και πρωτοβουλιών με στόχο την ανάπτυξη των διμερών σχέσεων Ελλάδας-Κίνας στα 3 χρόνια και 8 μήνες, που θήτευσε στην Ελλάδα και σύστησε στον Πρόεδρο και τα μέλη του Δ.Σ. την κα Zhou Ruojun τη νέα Εμπορική και Οικονομική Σύμβουλο της Πρεσβείας της Λ.Δ. της Κίνας.

Από την πλευρά του ο Πρόεδρος του Ελληνοκινεζικού Επιμελητηρίου κ. Κωνσταντίνος Γιαννίδης ευχαρίστησε κι εκείνος από την πλευρά του τον απερχόμενο Εμπορικό Ακόλουθο της Πρεσβείας της Λ.Δ. της Κίνας κ. Sun Liwei για την τόσο καλή, στενή και εποικοδομητική συνεργασία και καλωσόρισε την κα Zhou Ruojun.

Κατά τη συζήτηση που ακολούθησε ιδιαίτερη αναφορά έγινε για τις κινεζικές επενδύσεις στην Ελλάδα και τη διεύρυνσή τους και τέθηκαν οι βάσεις για συνέχιση της στενής συνεργασίας από την κινεζική πλευρά με τον αρμόδιο θεσμικά επιχειρηματικό διμερή φορέα για την ελληνοκινεζική συνεργασία, το Ελληνοκινεζικό Επιμελητήριο.

Στη συνάντηση παραβρέθηκε και ο κ. Δημήτρης Μίχας, ΟΕΥ Α΄, Εμπορικός και Οικονομικός Σύμβουλος του Γενικού Προξενείου της Πρεσβείας της Ελλάδας στη Σαγκάη.

Φωτό της νέας Εμπορικής και Οικονομικής Συμβούλου της Πρεσβείας της Λ.Δ. της Κίνας κας Zhou Ruojun με τον Πρόεδρο του Ελληνοκινεζικού Επιμελητηρίου κ. Κωνσταντίνο Γιαννίδη και τον απερχόμενο Εμπορικό και Οικονομικό Σύμβουλο της Πρεσβείας της Λ.Δ. της Κίνας κ. Κωνσταντίνο Γιαννίδη.

01 Δεκεμβρίου 2014 In Νέα

Σχετικά με ανακοινώσεις και δημοσιεύματα, που αφορούν την υπογραφείσα Σύμβαση Παραχώρησης μεταξύ ΟΛΠ Α.Ε. και ΣΕΠ Α.Ε. για την κατασκευή του δυτικού Προβλήτα ΙΙΙ κλπ. σε συσχετισμό με το σκεπτικό και διατακτικό του Ελεγκτικού Συνεδρίου γίνονται γνωστά για την ακρίβεια των γεγονότων τα ακόλουθα, σύμφωνα με ανακοίνωση Τύπου της ΟΛΠ Α.Ε.:

 1. Το Ελεγκτικό Συνέδριο με την 3377/2014 απόφαση του VI Τμήματος του έκρινε ότι “δεν κωλύεται η υπογραφή του σχεδίου της δεύτερης τροποποίησης σύμβασης μεταξύ του ΟΛΠ Α.Ε. και της ΣΕΠ Α.Ε. σύμφωνα με το σκεπτικό”,  χωρίς να παραθέτει στο διατακτικό κανέναν όρο.
 2. Στο σκεπτικό του Ε.Σ. (σημείο VI) αναγράφεται ότι, “Η σύναψη της τροποποιητικής αυτής σύμβασης με τη ΣΕΠ Α.Ε., χωρίς να έχει προηγηθεί νέα διαδικασία ανάθεσης, παρίσταται, κατά την κρίση του τμήματος νόμιμη”.  Άρα η διαδικασία του φιλικού διακανονισμού κρίνεται ως επιλογή νόμιμη.
 3. Στο σκεπτικό του Ε.Σ. (σημείο VII) το Τμήμα, όπως και το Κλιμάκιο έκρινε ότι πρέπει να επεκταθεί η καταβολή σταθερού ανταλλάγματος Ι και στο σχέδιο σύμβασης για τον δυτικό Προβλήτα ΙΙΙ. Στο Συμφωνητικό που υπογράφηκε προστέθηκε ως σημείο 7α επακριβώς ο όρος αυτός.
 4. Στο σκεπτικό του Ε.Σ (σημείο VII) το Τμήμα έκρινε ότι πρέπει να επεκταθεί η καταβολή σταθερού ανταλλάγματος II στο σχέδιο Σύμβασης. Στο Συμφωνητικό που υπογράφτηκε προστέθηκε ως σημείο 7β επακριβώς ο όρος αυτός.
 5. Για το ελάχιστο εγγυημένο αντάλλαγμα το σκεπτικό του Ε.Σ. (σημείο VI) έκρινε ότι δικαιολογείται η παράλληλη κατά το στάδιο της κατασκευής και μέχρι τη θέση σε παραγωγική λειτουργία του Προβλήτα III, αναστολή καταβολής του. Στο Συμφωνητικό που υπογράφτηκε προστέθηκε ως σημείο 4.3.2. ο όρος αυτός.
 6. Για το ίδιο θέμα, μετά το 2022, που συνδέεται με το Α.Ε.Π. η νέα διατύπωση βασίζεται επί της αντικατάστασης με οικονομικούς όρους του ελάχιστου εγγυημένου από την εγγυημένη δυναμικότητα και την ελάχιστη εγγυημένη δυναμικότητα, που ενσωματώθηκε με νέα μεγέθη στη Σύμβαση. Στο σκεπτικό του το Ε.Σ. (σημείο VI) κρίνει ότι αυτές οι τροποποιήσεις “ανάγονται σε ζητήματα σκοπιμότητας” και όχι νομιμότητας και εκφεύγουν της ελεγκτικής αρμοδιότητας του Ε.Σ. ‘’Τούτο δε, μπορεί να πράξει η ΟΛΠ Α.Ε., νομίμως, επιλέγοντας κατά την κρίση της ως μέσον τη διαδικασία της φιλικής διευθέτησης ….. αντί των χρονοβόρων και αβέβαιων ως προς το αποτέλεσμα τους δικαστικών διενέξεων’’.

Στο Συμφωνητικό που υπογράφτηκε αναθεωρήθηκε ως σημείο 4.3.2 το κείμενο του πίνακα 3 για μετά το 2022, βάσει των οικονομικών εκτιμήσεων για την ελάχιστη εγγυημένη δυναμικότητα.

 Από τα πιο πάνω αναλυτικά αποδεικνύεται επακριβώς ότι στο τελικό Συμφωνητικό που υπογράφτηκε συμπεριλήφθησαν με επιμέλεια όλες οι παρατηρήσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου, παρότι στο κείμενο του διατακτικού, ουδεμία εξ’ αυτών ειδικώς αναφέρεται. Οι προσθήκες αυτές έγιναν για λόγους μέγιστης νομικής ασφάλειας, παρά τις εκατέρωθεν διαφορετικές ερμηνείες.

 

20 Νοεμβρίου 2014 In Νέα

Πέντε λόγοι για να δηλώσετε συμμετοχή!

Greek Exports Forum 2014

To Greek Exports Forum είναι μία εκδήλωση που στοχεύει στο να προσφέρει στον Έλληνα εξαγωγέα πολύτιμα εργαλεία και μέσα για την ενίσχυση της εξαγωγικής του δραστηριότητας και να συμβάλλει γενικότερα στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των ελληνικών προϊόντων/επιχειρήσεων και θα πραγματοποιηθεί στις 28.11.2014 στο Divani Apollon Palace & Thalasso.

Έχετε πέντε λόγους για να δηλώσετε συμμετοχή!

1 Κυβερνητικά στελέχη από το Υπουργείο Εξωτερικών, Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων καθώς και η ηγεσία της οικονομικής διπλωματίας θα σας ενημερώσουν για τηνεπίσημη στρατηγική της χώρας σχετικά με την ανάπτυξη του εξαγωγικού τομέα.

2 Υψηλόβαθμοι εκπρόσωποι συμβουλευτικών υπηρεσιών θα σας παρουσιάσουν και θα σας αναλύσουν τον πρακτικό οδηγό του επιτυχημένου εξαγωγέα. Θα δοθούν απαντήσεις στα κρίσιμα ερωτήματα της χρηματοδότησης, της ασφάλισης εξαγωγών και του εξαγωγικού marketing υποδεικνύοντας τον τρόπο εισόδου της επιχείρησης σας στη διεθνή αγορά.

3 Θα ενημερωθείτε προσωπικά από Στελέχη των Γραφείων Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της χώρας, ΟΕΥ, χωρίς να μετακινηθείτε από την Ελλάδα, κερδίζοντας έτσι χρόνο και χρήμα. Έχουμε εξασφαλίσει να είναι μαζί μας, μέχρι στιγμής, στο Greek Exports Forum οι Διπλωματικοί Υπάλληλοι Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων, που έχουν εμπειρία και γνώση από τις εξής αγορές:

 • Αζερμπαϊτζάν, Γαρυφαλιά Παπαναστασίου, Γραμματέας ΟΕΥ Α’
 • Αλβανίας, Παγώνα Λάρδα, Σύμβουλος ΟΕΥ Α’
 • Βέλγιο, Παντελής Γκάσιος, Σύμβουλος ΟΕΥ Α’
 • Γερμανίας, Ιωάννης Σαλαβόπουλος, Γραμματέας ΟΕΥ Α’
 • ΗΠΑ, Χαράλαμπος Παπαδόπουλος, Γραμματέας ΟΕΥ Α’
 • Ισραήλ, Κωνσταντίνος Κουρούμαλος, Γραμματέας ΟΕΥ Α’
 • Κατάρ, Νικόλαος Χριστοδουλίδης, Σύμβουλος ΟΕΥ Β’
 • Κίνας, Αρετή Σκαφιδάκη, Γραμματέας ΟΕΥ Α’
 • Ουκρανίας, Παύλος Ολζιέρσκυ, Γραμματέας ΟΕΥ Α’
 • Ρωσίας, Σπύρος Λιόντος, Σύμβουλος ΟΕΥ Β’
 • Ρουμανίας, Ευφροσύνη Μητά, Σύμβουλος ΟΕΥ Α’
 • Τουρκίας, Ιωάννης Καρκάνης, Σύμβουλος ΟΕΥ Α’ & Αλεξία Μανούσου, Γραμματέας ΟΕΥ Α’

4 Θα προγραμματίσετε εξατομικευμένες συναντήσεις με εκπροσώπους Διμερών Επιμελητηρίων και θα ενημερωθείτε για τις δυσκολίες και τις ευκαιρίες των διμερών εμπορικών συνεργασιών. Τα επιμελητήρια που συμμετέχουν μέχρι στιγμής στη δράση είναι:

 • Αραβο-Ελληνικό Επιμελητήριο Εμπορίου & Αναπτύξεως
 • Ελληνο-Αφρικανικό Επιμελητήριο Εμπορίου και Ανάπτυξης, Ηλίας Αντωνακάκης, Mέλος Δ.Σ
 • Ελληνοβρετανικό Εμπορικό Επιμελητήριο, Μικαέλα Κουμουλή, Γενική Διευθύντρια
 • ΕλληνοΓαλλικό Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο, Κατερίνα Μανάλη, Δ/ντρια Επιμελητηρίου & Λορύ Μπαραζιάν, Υπεύθυνη Στήριξης Εταιρειών
 • Ελληνο-Ιταλικό Επιμελητήριο Αθήνας, Γεώργιος Πίντζος, Διευθυντής
 • Ελληνο-Καναδικό Εμπορικό Επιμελητήριο, Ιωάννης Τρούλης, Γραμματέας Δ.Σ, Χρήστος Σπηλιοτόπουλος, Μέλος Δ.Σ & Αλέξης Ηλιάδης, Μέλος Δ.Σ.
 • ΕλληνοΚινεζικό Επιμελητήριο, Σταματίνα Μάρκου, Σύμβουλος Επικοινωνίας και Δημοσίων Σχέσεων και η ΜΑΖΑR  εταιρεία-μέλος του Ελληνοκινεζικού Επιμελητηρίου με τα εξής στελέχη: Konstantinos Makris - Partner (Audit - Advisory Services), Mazars Greece, Theodoros Kintis - Director (Accounting & Tax Services), Mazars Greece, Yang Liu - Business Development Manager, Mazars European China Desk
 • Ελληνορωσικό Εμπορικό Επιμελητήριο, Ιουλία Συσάλοβα, Υπεύθυνη Επικοινωνίας για θέματα της Ρωσικής Αγοράς & Τζένη Σκοτίδη, Συντονίστρια Επιτροπής Εξαγωγών
 • ΕλληνοΣερβική Εμπορική και Βιομηχανική Ένωση, Vukasin Sreckovic, Vice President, EΣΕΒΕ
 • ΕλληνοΦινλανδικό Επιμελητήριο, Γεώργιος Λιβάνιος, Πρόεδρος Επιμελητηρίου

5 Θα παρακολουθήσετε εξειδικευμένα σεμινάρια εκπαίδευσης στελεχών εξαγωγικών εταιριών, που μέχρι στιγμής, έχουν καθοριστεί τα εξής:

 • Σεμινάριο EUROBANK:
  Χρηματοδότηση εξαγωγικών επιχειρήσεων & Αξιοποίηση εξαγωγικού factoring
 • Σεμινάριο EXPORTGATE:
  Ηλεκτρονική Δικτύωση Εξαγωγικών Επιχειρήσεων.
 • Σεμινάριο MANAGER'S OFFICE:
  Εφαρμοσμένες διαδικασίες εξαγωγών.
 • Σεμινάριο GLOBAL GREECE:.
  Εξαγωγικό Μάρκετινγκ & Έρευνα ξένης αγοράς.
 • Σεμινάριο GS1 ASSOCIATION:.
  Εργαλεία προστιθέμενης αξίας για το προϊόν και την εξαγωγική επιχείρηση.

Πατήστε εδώ για να Δηλώσετε Συμμετοχή

Πατήστε εδώ για να Δηλώσετε Ψηφιακή Συμμετοχή μέσω Live Streaming

09 Σεπτεμβρίου 2014 In News
Proud supporter of the Greek Delegation
 

The leading Greek pharmaceutical company VIANEX SA, confirms once again its dynamic, extrovert character, by joining forces with "Introducing Leaders", a strategic business initiative, as a strategic sponsor of the Greek Delegation in the "Annual Meeting of the new Champions" in the World Economic Forum (WEF), which will be held from 10 to 12 September in the city of Tianjin in China.

This is an event of global scope, characterized as the "Davos of emerging economies". The Annual Meeting of the New Champions takes place from 2007, as the most important international meeting on science, technology and innovation, which brings in touch the new generation of fast-growing firms that shape the future of business, with leaders from major multinationals, as well as government, media, academia and civil society.

In this context, the initiative "Introducing Leaders", which is the organizer of the Greek Delegation, brings together global leaders, visionaries and shapers of the business world today.

One of the most dynamic entries in this Annual Meeting of the New Champions is that of VIANEX. With unique manufacturing capabilities, which are provided by the four modern factories in Greece and by a workforce of over 1,100 employees,VIANEX covers the entire range of production and distribution of pharmaceutical products, upgrading continuously its services and its pharmaceutical portfolio. The financial data of VIANEX, as reflected in the annual financial results and in the investment indicators, place VIANEX among the most reliable and efficient companies in Greece. The innovativeness of the company's culture as well as the implementation of a large-scale investment programme, allow VIANEX to creatively plan for new strategic alliances of international orientation.

Among these, it is worth noting the cooperation of VIANEX with the multinational pharmaceutical company "Farmaserv-Lilly", for the production of 10 million pieces per year of injectable antibiotic Voncon (vancomycin) for serious infections, with export of 100% in China, which accompanied by an investment of EUR 1.5 million and the creation of 135 new jobs.

Molly Mc Adams, director at "Introducing Leaders" said: "We are very pleased to have entered into this key Strategic Sponsorship with Vianex SA and look forward to accompanying its directors to China."

Desy Karapchanska, director at "Introducing Leaders" added, "Vianex and its group companies are in a perfect partner for the delegation due to their growing experience of doing business in China. We welcome them on board."

Associate partners include the Hellenic Chinese Chamber of Commerce and Enterprise Greece (formerly Invest in Greece) with CEO, Stefanos Issias as acting head of the delegation.

Corporate sponsors of this high-profile delegation, the first of its kind to the WEF, AMNC, include Piraeus BankDolphin Capital Investors and Vianex SA with Goldair Tourism acting as hospitality and logistics partner.

09 Σεπτεμβρίου 2014 In News

One of the leading and most profitable Greek Banks, NBG, confirms once again its leading, extrovert character, by joining forces with "Introducing Leaders", a strategic business initiative, as a strategic sponsor of the Greek Delegation in the "Annual Meeting of the new Champions" in the World Economic Forum (WEF), which will be held from 10 to 12 September in the city of Tianjin in China.

This is an event of global scope, characterized as the "Davos of emerging economies". The  Annual Meeting of the New Champions takes place from 2007, as the most important international meeting on science, technology and innovation, which brings in touch the new generation of fast-growing firms that shape the future of business, with leaders from major multinationals, as well as government, media, academia and civil society.

One of the leading and most profitable Greek Banks, NBG, confirms once again its leading, extrovert character, by joining forces with "Introducing Leaders", a strategic business initiative, as a strategic sponsor of the Greek Delegation in the "Annual Meeting of the new Champions" in the World Economic Forum (WEF), which will be held from 10 to 12 September in the city of Tianjin in China.

This is an event of global scope, characterized as the "Davos of emerging economies". The  Annual Meeting of the New Champions takes place from 2007, as the most important international meeting on science, technology and innovation, which brings in touch the new generation of fast-growing firms that shape the future of business, with leaders from major multinationals, as well as government, media, academia and civil society.

In this context, the initiative "Introducing Leaders", which is the organizer of the Greek Delegation, brings together global leaders, visionaries and shapers of the business world today.

One of the most dynamic entries in this Annual Meeting of the New Champions is that of NBG. NBG has a special part in Greeks’ heart, with operations in over 12 countries, it has €111 billion in total assets, which is fairly large for Greek standards. They have 1700 branches spread over 12 countries and employ 37,000 peopleNBG is the only bank that has been profitable and have been so for the last six quarters. That has to do with the very strong quality of all things comparable in Greece under the circumstances.

Some things that differentiate NBG from other banks are that they are creating capital because they are profitable, they have no legacy issues that could come back to haunt them; they continue to grow. They have a unique liquidity advantage, a loan/deposit ratio of less than 100%, which is better than most banks, especially in Greece and an 83% loan/deposit ratio. NBG has the liquidity and the want to support Greece.

One of the most positive messages coming from the Greek banks is that they are ahead in terms of capital adequacy compared to European banks according to the 2024 rules. NBG is at 11.6% whereas the average European bank is at 10% and this is because them, as Greeks, have to prove things more than anybody else.

We are proud to announce that Mrs. Paula Hadjisotiriou, deputy CEO of NBG, will be accompanying the Greek delegation to the WEF in China. In an exclusive interview for IL she said that "the faith and vote of confidence that China gave Greece, as one of the world’s financial superpowers, in choosing Greece to invest at a time when things were not so clear has already minted in Greek minds that China has given us a double seal of approval" and added “Go West, Chinese Entrepreneurs, because Greece awaits you!” 

Molly Mc Adams, director at "Introducing Leaders" said:


Paola Uzcudun, director at "Introducing leaders" added, "NBG is a traditional bank with a modern view and we are very excited to accompanying them to the WEF AMNC in China this September! "

Associate partners include the Hellenic Chinese Chamber of Commerce and Enterprise Greece (formerly Invest in Greece) with CEO, Stefanos Issias as acting head of the delegation.

Corporate sponsors of this high-profile delegation, the first of its kind to the WEF, AMNC, include Piraeus Bank,NBG,  Dolphin Capital Investors and Vianex SA with Goldair Tourism acting as hospitality and logistics partner.

09 Σεπτεμβρίου 2014 In News

Athens, Greece—August 8th, 2014Paola Uzcudun Country Coordinator at IPS met today with H.E. Prime Minister Samaras during an exclusive interview for the Greek Supplement to Fortune China where they discussed the Greek-Chinese relations and future collaboration between the two countries. Mr. Samaras said "Both sides share mutual feelings of friendship and respect; but we also both mean business. And probably this is why things are improving fast… "

During the last two months Mr. Samaras and his government have received high-profile visits from Chinese President Xi Jinping and Chinese Premier Li Keqiang that have strengthened further the special bonds that these two ancient cultures share. The Prime Minister has emphasized that "this affinity between Greeks and Chinese is a solid background for very strong ties, going beyond bilateral common interests; it a realistic basis for a long-term strategic relation between our countries from today to the decades to come."

But, he added, this is not only a positive message to the Chinese community but also to the world because Greek society is the perfect example of hard work and recovery. "Greece has already improved by 111 positions in the world competitiveness ranking, in just two years (from the 147th position to the 36th), an unprecedented record of improvement." said Mr. Samaras. Since they are also exploring opportunities to expand both traditional business – shipping, investment and trade – and new sectors such as technology and innovation, Greece is likely to become the perfect strategic partner of China in Europe.

Ms. Uzcudun added "Finally rising from the crisis, Greece is cementing its friendship with China, an ancient culture that deeply understands Greece and which knows that what is important is how you get up again, not how hard you fall. In the words of Confucius ‘Our greatest glory is not in never falling, but in getting up every time we do’. China has always supported Greece and now they are showing that they want a common future with an old friend."

Max Bleyleben, Contributing Editor of Introducing Leaders, which is organizing the Greek business delegation to the World Economic Forum’s Annual Meeting of Champions in Tianjin, China in September, commented “Greece’s membership in the European Union and its leadership role in global seaborne trade make it the ideal gateway partner for China to access the European markets.”

24 Ιουλίου 2014 In Νέα
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
 
2η EΞΠΟΤΡΟΦ: 30 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ – 02 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015, ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΞΙΦΑΣΚΙΑΣ, ΕΛΛΗΝΙΚΟ, ΑΘΗΝΑ
 
ΤΟ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ ΓΕΓΟΝΟΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΡΟΦΙΜΑ ΚΑΙ ΠΟΤΑ  ΠΙΟ ΑΝΑΝΕΩΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΙΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ
 
Η έκθεση που αναδείχθηκε σε γεγονός ορόσημο για την κατηγορία των ελληνικών τροφίμων και ποτών από την πρώτη κιόλας διοργάνωση της, ανοίγει τις πύλες της για δεύτερη συνεχή χρονιά: 2η ΕΞΠΟΤΡΟΦ, από τις 30 Ιανουαρίου έως τις 2 Φεβρουαρίου 2015,  στο Ολυμπιακό Κέντρο Ξιφασκίας στο Ελληνικό ή αλλιώς το πιο σημαντικό ραντεβού της χρονιάς για τους επαγγελματίες του κλάδου και η πιο απολαυστική εμπειρία για μικρούς και μεγάλους επισκέπτες.
 
Συνεχίζοντας το έργο της προβολής και προώθησης των ελληνικών Τροφίμων, Ποτών και Παραδοσιακών Προϊόντων σε Ελλάδα και Εξωτερικό, καλύπτει με τις κατηγορίες της συνολικά το φάσμα των επαγγελματιών που δραστηριοποιούνται στο  χώρο, από μεγάλες εταιρίες έως μικρούς παραγωγούς και τοπικές μονάδες. Φέτος, διευρύνεται περιλαμβάνοντας και την κατηγορία Εξοπλισμού και Τεχνολογίας Τροφίμων, προσφέροντας μια ολοκληρωμένη συνάντηση όλων των παραγόντων που εμπλέκονται στη διαδικασία παραγωγής, συσκευασίας, εμπορίας και διακίνησης των τροφίμων και ποτών. Με διπλή αποστολή, τόσο την χονδρική, στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο F&B Commercial Hall, όσο και τη λιανική, στο Greek Market Hall, η 2η EΞΠΟΤΡΟΦ  προσφέρει τη δυνατότητα στους εκθέτες να επιλέξουν σύμφωνα με τις ανάγκες και τις προτεραιότητές τους, εξασφαλίζοντάς τους όλες τις προϋποθέσεις για στρατηγικές συνεργασίες, επαφή με σημαντικούς παράγοντες του εξαγωγικού εμπορίου, αλλά και μοναδική προβολή, δυνατότητα πωλήσεων και επαφή με το μεγαλύτερο καταναλωτικό κοινό της χώρας.
 
Ενδεικτική άλλωστε της διεθνoύς σημασίας και ακτινοβολίας της ΕΞΠΟΤΡΟΦ, είναι η άμεση αποδοχή της από μία σειρά διακρατικών εμπορικών επιμελητήριων που εκπροσωπούν στη χώρα μας σημαντικές αγορές του εξωτερικού. Συγκεκριμένα, η έκθεση τελεί ήδη υπό την αιγίδα του Ελληνορωσικού, του Ελληνοκινεζικού, του Ελληνοτουρκικού και του Ελληνοβουλγαρικού Εμπορικού Επιμελητηρίου και σύντομα αναμένεται να προστεθεί σε αυτά και μια σειρά άλλων διεθνών εμπορικών φορέων. Το πιο σημαντικό όμως σε αυτές τις συνεργασίες, είναι η αμφίδρομη λειτουργία τους, τόσο για τη διεθνή προβολή των ελληνικών προϊόντων στους καταναλωτές αυτών των χωρών, όσο και για τη δυνατότητα Β2Β συναντήσεων των ελλήνων εκθετών με ομάδες επιχειρηματιών και επίσημους αντιπροσώπους εταιριών από τις χώρες αυτές. Συναντήσεις, που αξίζουν να μπουν στην ατζέντα κάθε Έλληνα εκθέτη, καθώς του διασφαλίζουν τη δυνατότητα σημαντικών εμπορικών συμφωνιών και ανοίγουν τον δρόμο για τα προϊόντα του για εξαγωγές, πωλήσεις  και παγκόσμια καταξίωση.
 
Για κάθε επισκέπτη, ανεξαρτήτως φύλλου και ηλικίας, η ΕΞΠΟΤΡΟΦ παραμένει πιστή στις αρχές της, ως μια απολαυστική, ξέγνοιαστη και χαρούμενη εμπειρία, που ξεπερνά τα όρια μιας απλής διοργάνωσης. Με πλούσιες παράλληλες εκδηλώσεις, όπως έγινε στην 1η διοργάνωση με τα «Μαγειρεύουμε Ελλάδα», «Πίνουμε Ελλάδα» και «Χορεύουμε Ελλάδα», αναδεικνύεται ως μια μοναδική στο είδος της απόδραση από την καθημερινότητα, όντας ταυτόχρονα ένας θαυμάσιος πόλος έλξης για χιλιάδες κόσμο, από την Αθήνα αλλά και  όλη την χώρα. Μια χορταστική, κυριολεκτικά και μεταφορικά, διαδραστική διοργάνωση, που γράφει τη δική της ιστορία στην εκτίμηση και την προτίμηση των Ελλήνων.
 
ΕΞΠΟΤΡΟΦ 2015. Με τη φροντίδα της της RM INTERNATIONAL, που με 23 χρόνια εμπειρία στη διοργάνωση επιτυχημένων εκθέσεων, όπως ΚΑΤΟΙΚΙΑ, ΑΝΟΙΞΙΑΤΙΚΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ, ΕΞΟΧΙΚΟ ΣΠΙΤΙ ΚΑΙ ΚΗΠΟΣ, DENTAL, EΠΙΓΡΑΦΗ, και  πάνω από 50 εκθέσεις σε όλους σχεδόν τους εκθεσιακούς χώρους της Αττικής, πρωτοπορεί και δικαιώνεται από περισσότερους  από 1.000.000. επισκέπτες, μέχρι σήμερα. Ένα όνομα, που σε κάθε του εγχείρημα,  γίνεται πρωταγωνιστής των εξελίξεων στον χώρο της εκθεσιακής διοργάνωσης, αλλάζοντας τα δεδομένα σε επαγγελματισμό, συνέπεια, αξιοπιστία και ανταποδοτικά οφέλη.
 
Σας περιμένουμε λοιπόν όλους, και όσοι δοκιμάσατε πέρσι την εμπειρία της πρώτης διοργάνωσης  αλλά και όσους δεν καταφέρατε να την επισκεφθείτε, για να διαπιστώσετε με όλες σας τις αισθήσεις ότι, κάθε χρόνο ένα και μόνο γεγονός μπορεί να γίνεται ακόμα πιο χορταστικό, πιο γιορταστικό, πιο απολαυστικό για κάθε επισκέπτη και  ακόμα πιο συμφέρον, ουσιαστικό και αποτελεσματικό για κάθε εκθέτη: Η μοναδική στο είδος της έκθεση Τροφίμων και Ποτών ΕΞΠΟΤΡΟΦ.
 
ΕΞΠΟΤΡΟΦ 2015
30 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ – 02 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΞΙΦΑΣΚΙΑΣ, ΕΛΛΗΝΙΚΟ
www.expotrof.gr 
19 Ιουνίου 2014 In Δελτία Τύπου

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Πέμπτη 19 Ιουνίου 2014

Κωνσταντίνος Γιαννίδης, Πρόεδρος του Ελληνοκινεζικού Επιμελητηρίου:

«Η Ελλάδα στηρίζεται από την Κίνα για την ανάκαμψη της ελληνικής Οικονομίας»

Το Ελληνοκινεζικό Επιμελητήριο χαιρετίζει ένθερμα την επίσκεψη του Πρωθυπουργού της Λ.Δ. της Κίνας κ. Li Keqiang και δηλώνει την απόλυτη ικανοποίησή του για την υπογραφή των στρατηγικών συμφωνιών μεταξύ ελληνικών και κινεζικών επιχειρήσεων.

Η Κίνα σήμερα είναι στο πλευρό της Ελλάδας, με την COSCO να έχει κάνει την πρώτη μεγάλη ξένη επένδυση στην Ελλάδα αποτελώντας την καλύτερη προβολή της Ελλάδας μας και προσελκύοντας και άλλες ξένες επενδύσεις στη χώρα αυτή, που μέχρι να χτυπήσει την πόρτα της η κρίση ήταν αφιλόξενη στους ξένους επενδυτές.

Επιθυμία του Ελληνοκινεζικού Επιμελητηρίου ως αρμόδιου θεσμικά επιχειρηματικού φορέα για τη συνεργασία Ελλάδας  και Κίνας είναι να διευρυνθεί περαιτέρω η συνεργασία και οι κινεζικές επενδύσεις στη χώρα μας.

Με στόχευση σε αυτό, την προώθηση των ελληνικών εξαγωγών προς την Κίνα, την αύξηση του τουριστικού ρεύματος από την Κίνα προς την Ελλάδα και τη μείωση του αρνητικού εμπορικού ισοζυγίου εις βάρος της Ελλάδας, ο Πρόεδρος του Ελληνοκινεζικού Επιμελητηρίου κ. Κωνσταντίνος Γιαννίδης επισημαίνει:

 «Η υπογραφή των συμφωνιών σήμερα από τον Έλληνα και τον Κινέζο πρωθυπουργό αποδεικνύει για άλλη μία φορά την πραγματική φιλία που τρέφει η Κίνα για την Ελλάδα, αποδεικνύει το περιθώριο συνεργασιών που προσφέρονται για την ανάκαμψη της ελληνικής Οικονομίας στο πλαίσιο της ελληνοκινεζικής συνεργασίας και μας κάνει περήφανους ως Έλληνες πολίτες και επιχειρηματίες». 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Υπεύθυνη Υπηρεσίας Τύπου, Πληροφοριών & Δημοσίων Σχέσεων του Ελληνοκινεζικού Επιμελητηρίου κα Σταματίνα Μάρκου, δημοσιογράφος, κιν. 6932 900255,  Skype: stamatin12,e mail:Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε., Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε., we chat: stamatina2014

21 Μαΐου 2014 In Νέα
ΔΕΘ-HELEXPO
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ
 
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
15 Μαΐου 2014
 
Τη διοργάνωση μιας νέας έκθεσης που θα εστιάζει στον κλάδο των φρέσκων φρούτων και λαχανικών δρομολογεί η ΔΕΘ-Helexpo, στο πλαίσιο του ρόλου της για την ενίσχυση της ελληνικής παραγωγής και του πρωτογενούς τομέα. 
 
Η Διεθνής Έκθεση Φρούτων και Λαχανικών θα διοργανωθεί στη Θεσσαλονίκη από τις 23 έως τις 25 Απριλίου του 2015, θα φέρει την επωνυμία FRESKON και θα αποτελέσει ένα εξειδικευμένο και μοναδικό εκθεσιακό γεγονός στα Βαλκάνια και τη Νοτιοανατολική Μεσόγειο. 
Η απόφαση της ΔΕΘ-Helexpo για τη διοργάνωση της FRESKON ανακοινώθηκε στο πλαίσιο του συνεδρίου της Παγκόσμιας Ένωσης Αγορών Χονδρεμπορίου (WUWM), το οποίο πραγματοποιείται αυτές τις ημέρες στη Θεσσαλονίκη. 
 
Ο εν λόγω κλάδος είναι ζωτικής σημασίας για την Ελλάδα και τις χώρες της Νοτιοανατολικής Μεσογείου, αφού όχι μόνο διατηρεί, αλλά και αυξάνει τις θέσεις εργασίας, συνεισφέροντας παράλληλα σημαντικά στην αύξηση του ΑΕΠ τους. 
Στόχος της έκθεσης θα είναι η προβολή των προϊόντων της ελληνικής παραγωγής και της ευρύτερης περιοχής, η ενημέρωση για τις εξελίξεις του κλάδου, η δημιουργία προϋποθέσεων για εμπορικές επαφές και συναλλαγές, αλλά και για τη διερεύνηση νέων αγορών και η σύνδεση της έρευνας με την παραγωγή. 
 
Η έκθεση θα απευθύνεται σε εταιρείες συσκευασίας και διακίνησης φρούτων και λαχανικών, εισαγωγείς και εξαγωγείς του κλάδου, εμπόρους λιανικής, αλυσίδες σούπερ μάρκετς, μεταφορικές εταιρείες. Θα φιλοξενεί δε εκθέματα όπως: φρέσκα φρούτα και λαχανικά, μηχανήματα, υλικά συσκευασίας και τυποποίησης, αλλά και εταιρείες μεταφορών και logistics, εργαστήρια ποιοτικού ελέγχου, οργανισμούς και φορείς του κλάδου. 
 
Στόχος της ΔΕΘ-Helexpo είναι να καθιερωθεί η εν λόγω έκθεση ως η σημαντικότερη εξειδικευμένη κλαδική έκθεση των Βαλκανίων και της Νοτιοανατολικής Μεσογείου και να προσελκύσει εκθέτες και επισκέπτες από τις διεθνείς αγορές και όλους τους τομείς του κλάδου (τυποποίηση και εμπορία φρούτων και λαχανικών, μηχανήματα και εξοπλισμοί συσκευασίας, logistics) από Ελλάδα, Βαλκάνια και χώρες της Νοτιοανατολικής Μεσογείου.  
 
Η ΔΕΘ-Helexpo, ανταποκρινόμενη στις απαιτήσεις των καιρών, θα συνεχίσει να εμπλουτίζει το εκθεσιακό της πρόγραμμα με εκθεσιακά προϊόντα που συμβάλλουν στην τόνωση της ελληνικής οικονομίας. 
 
15 Μαΐου 2014 In Ανακοινώσεις

Επιχειρηματική αποστολή στο Χόνγκ Κόνγκ και στην Κίνα, 17-24/5/14

O ΣΕΒ Επιχειρηματικό Συμβούλιο Διεθνών Δράσεων σε συνεργασία με το Ελληνο-Κινεζικό Επιμελητήριο, το Σύνδεσμο Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδας και το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης συνδιοργανώνουν επιχειρηματική αποστολή στο Χόνγκ-Κόνγκ, στην Καντώνα, στη  Σαγκάη και στο Πεκίνο, στις 17-24 Μαίου 2014. 

Η αποστολή πραγματοποιείται σε συνέχεια των ενημερωτικών ημερίδων που συνδιοργάνωσε ο ΣΕΒ Επιχειρηματικό Συμβούλιο Διεθνών Δράσεων τον Ιανουάριο στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη από κοινού με το Ελληνοκινεζικό Επιμελητήριο και τους παραπάνω φορείς, οι οποίες ανέδειξαν τις μεγάλες δυνατότητες πρόσφορης δραστηριότητας, τόσο στην αγορά του Χόνγκ Κόνγκ που αποτελεί σημαντικό κέντρο διεθνούς εμπορίου στην Ασία, όσο και στην αχανή Κινεζική αγορά των 1,3 δις καταναλωτών. Αποκλειστικός στόχος της επίσκεψης στις ανεπτυγμένες αυτές ασιατικές αγορές είναι να δώσει την ευκαιρία σε εξωστρεφείς εταιρίες να έχουν επαφές και συζητήσεις με εταιρίες του Χόνγκ Κόνγκ και της Κίνας για να επιδιώξουν συμφωνίες για εξαγωγές ή να διερευνήσουν δυνατότητες joint-ventures με τοπικούς εταίρους. 

Σαγκάη

Νέα Υόρκη

Πεκίνο.

Αθήνα